Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale, halvårlege aksjonar mot hovudlus som arrangeres kvart år i veke 10. Skulen vår skal delta  nå til helga 06.-08mars.

Nasjonal aksjon mot hovudlus

Hodelus