8. og 9.trinn har hatt eit kunstprosjekt med Axel Rios. Resultatet kan de sjå både ute og inne! Ved inngangsdøra heng no portrettet til matematikaren Nils Henrik Abel i rusta stål, og inne i gongen kan de sjå delar av eit kladdeark han har rekna på, samt portrettet hans i tre. To veldig kjekke dagar og eit flott resultat!  Kom innom og sjå!

Høyr intervju med Marianne Losnegård på Radio 102 her :