Fylkesmannen har laga ei brosjyre med informasjon om vurdering, karaktersetjing og rett til å klage på karakterar.

Til deg på ungdomssteget