Joggedagen for elevane ved Nedstrand barne- og ungdomsskule er fredag 05.oktober.

Ber om at "sponsorlappar" blir levert til kontaktlærar innan fredag 28.september.

Sjå meir informasjon om formål her:

Sponsorbrev joggedag