Velkommen til innskriving på Nedstrand barne- og ungdomsskule!

Torsdag 26.11 kl. 09.00-ca 10.00 er nye fyrsteklassingar med føresette velkomne til skulen.

Grunna reglar rundt Covid19 må me gjera det litt annleis enn me pleier.

Bruk skulen sin hovudinngang og gå direkte inn i gymsalen der me skal ha samlinga. 

Elevane vil få tilsendt eige velkomenbrev i posten med informasjon.

innskriving bilde til nettside