Vi har nå en elev ved Førre skole og to elever ved Frakkagjerd ungdomsskole som har fått hjemmekarantene etter å ha hatt kontakt med personer som har fått påvist smitte med Corona-virus. Disse elevene blir ivaretatt i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet. Disse familiene har fulgt råd fra Helse Fonna og nasjonale helsemyndigheter.

Så langt vi vet er det ingen av kommunens innbyggere som har fått påvist smitte.

 Tiltak på skolene blir å følge de retningslinjene som allerede er sendt ut rundt hoste- og håndhygiene. Det er også satt inn ekstra rengjøring ved skoler og barnehager.

Foresatte har også fått råd om hoste- og håndhygiene.

Vi minner om at Corona-virus i utgangspunktet ikke er farlig for barn eller de fleste i befolkningen. Tiltakene som settes inn med hjemmekarantene, testing og hygiene-tiltak er for å begrense smitteomfanget av hensyn til eldre og syke.

Se ellers informasjon :

https://www.tysver.kommune.no/smittevern/coronavirus/smittevern-koronavirushttps://www.tysver.kommune.no/smittevern/coronavirus/smittevern-koronavirus