Flere av oss i skolehelsetjenesten er satt til arbeid ved smittevernkontoret for Sveio/Tysvær. Skolehelsetjenesten blir representert av ei helsesykepleier ved å besvare telefon fra dere- og elevene. Hun kan gi råd, støtte og veiledning. Psykisk helse og barn/familie team kan også svare på tlf. henvendelser.


Åpningstid på telefon er kl. 08.30 – 15.00.

Skolehelsetjenesten: 

917 82 708

Psykisk helseteam:

482 36 939 / 905 57 986