Me veit av erfaring at mange skal ha ei markering før sommaren og at det er dei same ungane og dei same føresette som blir invitert til dei ulike arrangementa.

I år som i fjor har me lyst til å laga til ei felles markering for alle før me tar sommarferie.Me inviterer til grillfest for heile familien

Tysdag 19.juni kl.17.00-19.00 utanfor Bygdahuset.

Ta med:      

  • Det de vil eta og drikka sjølv- me har fyr på grillane
  • Litt pengar viss de har lyst å kjøpa is i kiosken
  • Stol, me har nokre bord og stolar men ikkje heilt nok til alle
  • Klede som passar til veret (dersom VELDIG dårleg ver blir det avlyst)

Program:

  • Kl.17.00 Velkommen og felles opning- noko skal seiast og noko skal syngast…
  • Kl.17.30 Grillane er klare, me grillar, et og pratar
  • Litt leiker og aktiviteter for store og små i lag

OBS:

  • Parkering på ridebanen og på grusbanen ved skulen. Ingen parkering rundt bygdahuset.
  • Dette blir årets avslutning- ingen avslutning i klassen eller i laget utanom denne kvelden
  • Velkommen !

Sommar