Fredag 8.juni er avspasseringsdag for elevar og lærerar for pålagt frammøte til jul og sommaravslutning.

SFO vil halde opent denne dagen, så dei borna som har SFO plass kan nyktta SFO heile dagen.

Meld frå til SFO personale om borna dykkar kjem .

7.trinn er på leir på Stemnestaden fra torsdag til fredag, dei får fri frå fredag formiddag når dei kjem tilbake.