Fallviltarbeid:

Ved påkjørsel skal påkjører tilkalle politiet. Politiet tilkaller igjen kommunens fallviltmedarbeidere som rykker ut til skadestedet. I tilfeller der dyret tar ut etter en påkjørsel, skal fallviltmedarbeiderne tilkalle sporhundsentralen.