Energi og klima

Energi- og klimaplan

Tysvær kommune vedtok i 2011 en kommunedelplan for energi og klima (PDF, 3 MB).

Enova

Enova tilbyr støtte til energibesparende tiltak. Både næring og private kan søke om tilskudd, ler mer om hvilke tilskuddsordninger Enova har på deres nettside.

Flom og skred:

På nettsida www.varsom.no kan ein sjå varsel om flom og jordskred. Varsom.no er ei teneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.