Veterinærvakt

Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt. Tysvær vaktdistrikt skal sikre tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell i Tysvær kommune, Bokn kommune og Skjold distrikt i Vindafjord kommune. 

Ordningen med veterinærvakter skal sikre tilgang på veterinærhjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

Fra 1. juli 2022 deltar følgende veterinærer i veterinærvakttjenesten i Tysvær vaktdistrikt.

  • Per Kolnes
  • Arnstein Skadsem
  • Sarunas Sidaras
  • Irene Bokn Haugland

Irene Bokn Haugland er kommunens kontaktperson.
Tlf. 95 52 60 81
Mail: irhaugland@gmail.com

Kontaktinformasjon

Veterinærvakt

Veterinærvakt stordyr: 52 77 32 00

Veterinærvakt smådyr: 82 09 00 20

Vaktordningen gjelder i tidsrommet kl. 16.00 – 08.00 på hverdager, og i helger og på helligdager