Tilskudd til avløser

Det er flere grunner til at man kan trenge en avløser. Her kan du lese mer om muligheten til å få tilskudd til avløser, hvem som kan ha rett til dette og hvordan du søker.

Når kan du søke om tilskudd til avløser?

Tilskudd til avløser skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdriften på grunn av sjukdom, graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn.

Etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall.

Det blir bare gitt tilskudd for dokumenterte og faktiske utgifter til avløsning. Det er krav til bondens næringsinntekt fra jordbruk- eller gartneri. I tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne hatt, i søknadsperioden.

Hvordan søker du?

Tilskudd til avløsning søker du elektronisk i Altinn.

Søknadsfristen er ett år etter siste dag i den perioden det blir søkt tilskudd for.

Les mer om tilskudd til avløsning på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post
Telefon 52 75 70 00

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.