SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som er forventet i vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket.

Hvordan søke tilskudd?

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket søker du elektronisk på Altinn

Søknadsfrist i Tysvær og Haugesund er 1. mars og 20. august.

Les mer om SMIL på landbruksdepartementet sine nettsider.

Innvilget tilskudd, men savner utbetaling?

Får du innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter skriftlig anmodning. Anmodningen registreres digitalt av søkeren via Altinn. Her finner du informasjon og veiledning om hvordan du enkelt kan registrere utbetalingsanmodning på nett.

SMIL-strategi

Det er utarbeidet en strategi for tildeling av SMIL-tilskudd i kommunene Tysvær og Haugesund for 2020-2023: Strategisk plan for tilskudd til spesielle miljøtiltak  (PDF, 785 kB)

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729