RMP - Regionalt miljøprogram

Hvert fylke har sitt eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre på ditt gårdsbruk eller leiejord.

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket

  • redusere forurensing til vann og luft
  • ta vare på kulturlandskap og kulturminner
  • legge til rette for friluftsliv
  • ta vare på biologisk mangfold

Hvem kan søke?

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjennomføre miljøtiltak på egen gård eller som forpakter. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i sitt fylke. I Rogaland kan du søke regionalt miljøtilskudd fra 15. september til 15. oktober. 

Hvordan søker du?

Regionalt miljøtilskudd søker du på elektronisk søknadsskjema i Altinn.

Les mer om tilskudd til miljøtiltak på Statsforvalteren i Rogaland sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729