Produksjon- og avløsertilskudd

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker produksjon- og avløsertilskudd.

Digital søknad

Logg inn på Altinn.no og søke om produksjon- og avløsertilskudd her

Søknadsfrister

Søknadsfristene er 15. mars med telledato 1. mars, og 15. oktober med telledato 1. oktober. Man kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter fristen, uten å bli trukket tilskudd. Vær tidlig ute med å søke, slik at du kan ta kontakt med kommunen om du står fast og har spørsmål.

Frist for å legge inn avløserutgifter man har hatt mellom 1. oktober og utgangen av året, er 10. januar. Fristen er endelig og det blir ikke sendt ut varsel i forkant! Tilskuddet blir utbetalt en gang i året, ca. 20. februar.

Ta kontakt med kommunen om du trenger hjelp til å søke. Det er fremdeles mulig å levere søknaden på papir, men vi ønsker at flest mulig søker digitalt. Vi hjelper deg som nevnt gjerne.

Les mer om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratet sine nettsider her.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post
Telefon 52 75 70 00

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

 

Bente Helen Bergstøl Norvalls
Rådgiver
E-post
Telefon 47 61 77 84
Brit Therese Kristiansen
Landbruksrådgiver
E-post
Mobil 47 60 48 15
Magnhild Susort Bjoland
Landbruksrådgiver
E-post
Mobil 45 87 10 96