Dreneringstilskudd

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hvem kan søke om dreneringstilskudd?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også innvilges tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte areal kan det i tillegg innvilges tilskudd til areal som ikke tidligere er grøftet.

Hvordan søker du?

Tilskudd til drenering av jordbruksjord søker du elektronisk i Altinn.

Veiledning til søknaden finner du på landbruksdirektoratet.no

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende hele året. Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Innvilget tilskudd, men savner utbetaling?

Får du innvilget tilskudd blir pengene først utbetalt etter skriftlig anmodning. Skjema for anmodning om utbetaling finner du her, på samme side hvor du søkte om tilskudd.

Statlig tilskudd

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og om graving utgjør 4000 kroner per dekar. Ved annen type grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft, avgrensa til 4000 kroner per dekar.

Kommunalt tilskudd

En søknad om statlig tilskudd blir også behandlet som en søknad om tilskudd fra Tysvær tiltaks- og næringsfond. På toppen av statlig tilskudd kan det tildeles 1000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved annen grøfting kan det gis
15 kroner per løpemeter grøft avgrenset til kr 1000 pr dekar. Beregnet tilskudd under 3000 kroner per søknad blir ikke utbetalt.

Les mer om tilskudd til drenering på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729