Skadedyrtiltak

Skadedyr kan ødelegge store materielle verdier og kan representere en smittefare, det er derfor viktig å ta grep og forebygge tidlig.

Autorisasjonsbevis for gnagermiddel

Fra 15. oktober 2018 er det åpnet opp for at også eiere og leietagere av landbrukseiendom kan bruke noen av de profesjonelle gnagermidlene på egen eller leid landbrukseiendom. For å få tillatelse til dette må du ha et tilleggskurs i gnagerbekjemping, i tillegg til gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmiddel.

Kommunen kan utstede autorisasjonsbevis for gnagermiddel etter bestått eksamen. 

Ta kontakt med kommunen for informasjon om kurs og utstedelse av bevis.

Klikk her for å lese mer om plantevernmidler og gnagermidler på mattilsynet sine nettsider. 

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729