Nydyrking

Hvis du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning.

Nydyrking og hensyn til natur- og kulturlandskapet

Ved nydyrking må du søke kommunen om godkjenning, dette er hjemlet i forskriften om nydyrking. Formålet med forskriften er å sikra at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdier.

Nydyrking kan bare skje etter en plan godkjent av kommunen. Planen skal utarbeides av den som vil utføre nydyrkingen. Søknad om godkjenning skal leverast til Tysvær kommune.

Les mer om nydyrking på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider

Søknadsskjema for nydyrking

Tilskudd til nydyrking

Ifølge vedtektene for næringsfondet i Tysvær kommune § 2 D. tredje ledd kan det gis tilskudd til nydyrking med kr. 2500 pr. dekar. Det forutsetter at eksisterende dyrket areal på gården er tilfredsstillende drenert og grøfter er vedlikeholdt. Beregnet tilskudd under kr. 7500 pr. søknad blir ikke utbetalt.

For å kunne tildeles tilskudd må du fylle ut søknadsskjema og oversende kommunen. Tilskudd blir utbetalt på bakgrunn av dokumenterte kostnader etter at nydyrkingen er fullført.

Søknadskjema for tilskudd til nydyrking (PDF, 125 kB)

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729