Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.  

Konsesjon og konsesjonsfrihet

Dei fleste erverv er konsesjonsfrie, men du må vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Konsesjonssøkeren skal betale gebyr, med mindre konsesjonssøkeren erverver konsesjonsfritt på grunn av slektskap eller odel, og søker konsesjon fordi han ikke skal oppfylle boplikten.

Søknad

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Egenerklæring

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom


Søknaden/Egenerklæringen sendes til oss per mail eller per post:


Les mer om konsesjon på landbruksdirektoratet sine nettsider her

Har du spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende utfylling av søknad ta kontakt med servicetorget. Har du spørsmål vedrørende en allerede innsendt søknad kan du ta kontakt med Adelheid Eikje på landbrukskontoret.

Kontaktinformasjon

Servicetorget Tysvær kommune
E-post
Telefon 52 75 70 00