Gårdskart

Gårdskart gir en oversikt over jordbruksareal, naturtyper, freda kulturminner og mye mer.

Hvor finner du gårdskart?

Følg denne linken for å søke opp gårdskart på valgt eiendom

Her kan du søke på gårds- og bruksnummer og finne informasjon om jordbruksareal, gamle og nye flybilder, naturtyper, fredede kulturminner og mye mer.

Endringer i kartet

Kartet er stadig i endring som følge av nybygg, nydyrking, rydding av beite og andre arealendringer. Ta kontakt med kommunen hvis du mener at kartet bør oppdateres.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729

Magnhild Susort Bjoland
rådgiver landbruk
Telefon: 458 71 096

Anna Bjørklund Eide
skog- og viltrådgiver
Telefon: 476 76 896
Avtal møte med Anna B Eide digitalt her