Gårdskart

Gårdskart gir en oversikt over jordbruksareal, naturtyper, freda kulturminner og mye mer.

Hvor finner du gårdskart?

Følg denne linken for å søke opp gårdskart på valgt eiendom

Her kan du søke på gårds- og bruksnummer og finne informasjon om jordbruksareal, gamle og nye flybilder, naturtyper, fredede kulturminner og mye mer.

Endringer i kartet

Kartet er stadig i endring som følge av nybygg, nydyrking, rydding av beite og andre arealendringer. Ta kontakt med kommunen hvis du mener at kartet bør oppdateres.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post
Telefon 52 75 70 00

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

 

Bente Helen Bergstøl Norvalls
Rådgiver
E-post
Telefon 47 61 77 84
Mathilde Grimsby
Landbruksrådgiver
E-post
Mobil 90 71 87 29