Dyrevelferd

Alle dyreeiere må ha et bevisst forhold til dyrevelferd.

Retningslinjer og plikter ved dyrehold

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) gir retningslinjer for hvilke plikter som kreves for å eie og stelle med alle typer dyr.

Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. Dette er hjemlet i dyrevelferdsloven § 15.

Mattilsynet

Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Vi kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig.

I loven står det blant annet at "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet". Du kan varsle Mattilsynet dersom du vet om dyr som lider her.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729