Næringsfond

Tysvær kommune har et næringsfond som kan benyttes til ulike utviklingstiltak og samarbeidsprosjekt. Det er også mulig å søke om tilskudd til ulike landbruksformål. Reglene for dette fremgår av vedtekter for Tysvær tiltaks- og næringsfond.

Målgruppe

Etablererer, etablerte virksomheter, gårdbrukere og skogeiere.

Veiledning

Kontakt næringssjefen for nærmere informasjon. For søknader om tilskudd til landbruksformål, kontakt landbruksrådgiver på seksjon Forvaltning. Mer informasjon kan du finne i vedtekter for Tysvær tiltak- og næringsfond. (PDF, 114 kB)

Søknadskjema

Link til regionalforvaltning.no - hvor du logger deg inn for å søke tilskudd fra næringsfondet.