Å spille tverrfløyte i Tysvær kulturskole
Tverrfløyte er et anvendelig instrument som kan brukes i de fleste sammenhenger og til de fleste typer musikk. Vår fløytetekniske opplæring legger et grunnlag for å kunne framfør alle typer musikk; korpsmusikk, orkesterspill, band, folkemusikk, jazz, pop etc.

I fløyteundervisningen får elevene gjennom lek og læring mulighet til å utforske samspillet mellom pust / tone og koordinasjon av fingre / tunge.

Instrument
Man kan leie tverrfløyter i kulturskolen. Ved ønske om kjøp av egen tverrfløyte kan det være lurt å rådføre seg med fløytelæreren for å få et godt instrument.

Samspill
I fløyteundervisningen er samspillsdelen nesten like viktig som fløytetimen. Her lærer vi av hverandre, er «lærere» for hverandre, får idéer fra lærerne og de andre medelevene. Vi oppdager hva det vil si å virkelig lytte, spiller vekselspill, samspiller rytmisk og musikalsk – og søker å spille så reint og samstemt som mulig. Målet er å være levende i musikken og framførelsen. Læring er gøy og det er alltid spennende å se hvilke resultater vi kan få til sammen med felles innsats.

I fløytegruppene har vi mulighet for å bruke piccolofløyte og alt-tverrfløyte. Dette gir en fin variasjon i klangbildet.
Elevene på tverrfløyte er også ofte med i Kulturskoleorkesteret.

Lærebøker
Hver elev vil få en egen fløyteskole som danner grunnlaget for note- og rytmelæring.
Musikkteori går hånd i hånd med utøvelse på instrumentet 

Lærere
Lærer som underviser på tverrfløyte er Marianne Larsen.

Læreplan for Tverrfløyte

 

Tre små fløytister