Å spille slagverk i Tysvær kulturskole
Et tilbud fra 3. klasse. Det å være slagverker innebærer å kunne mestre mange forskjellige instrumenter: trommer -med stikker, latin perkusjon -med hendene, trommesett, diverse effekter og melodisk (klokkespill, metallofon, xylofon, vibrafon og marimba). Dette gir eleven mulighet til å tilpasse læringen i mange musikkstilarter.

Spillingen stimulerer koordinasjonsevnen og samspillet mellom de to hjernehalvdelene. Rytmen forbedrer dessuten språk- og matematikk-forståelse.

Instrument
På grunn av lagerkapasitet, må de fleste skaffe instrument selv - som regel trommesett, korpselever får instrument utdelt av korpset.

I dag kan man skaffe elektroniske trommesett, som er veldig anvendelig til hjemmebruk.
(lavt støynivå ! ), men følelsen til et ekte sett forsvinner litt.

Samspill
En time i uken blir alle slagverkerne samlet til samspill som inneholder både rytmiske og melodiske innslag, hver for seg eller i kombinasjon. Alt foregår uten noter og lytte- erfaringen styrkes både gjennom lek og alvor.

Lærebøker
Undervisningsstoffet vi bruker blir som regel utviklet, arrangert og redigert av læreren selv. Innholdet endres og tilpasses også den enkeltes behov. 

Lærer
Lærer som underviser på slagverkinstrumenter er Dario Augusto Passera.

 

Les mer om Slagverk her:

Læreplan for Slagverk