Å synge i Tysvær kulturskole
Sangstemmen er et unikt instrument fordi lyden som produseres når man synger er et resultat av det man gjør med egen kropp. Hver stemme er personlig med sine muligheter, kvaliteter og begrensninger. Utviklingen av instrumentet er i stor grad avhengig av et bevisst forhold til kroppen; pust, avspenning og støtte.

Tysvær kultuskole har 2 tilbud i sang:

Sangskole ( 3. - 7. klasse)
Sang ( fra 8. klasse)

Sangskole
Tilbudet er fra 3. - 7. klasse, og passer for gutter og jenter som er glad i å synge. Sangskolen er ment som et grunnlag for å gå videre med solosang i ungdomsskolealder. Det er undervisning i gruppe. Repertoaret er variert, alt fra barnesanger og folkemusikk, til populærmusikk og klassisk musikk. Man er innom flerstemt sang, gehørtrening og introduksjon av noter. Målet er å gi en innføring i grunnlegggende sangteknikk og repertoar, og å gi barna et godt musikalsk selvbilde

Undervisningen foregår torsdag ettermiddag.

Lærer
Jon Bjørnar Sandve er lærer på Sangskolen.

Sang
Sangundervisningen tar utgangspunkt i sentrale tekniske prinsipp i den klassiske sangtradisjonen, men disse prinsippene kan overføres til de fleste sjangre. Vårt repertoar er fra ; populærmusikk, klassisk, musikaler, viser, jazz og folkemusikk. Det blir gitt noe undervisning i grunnleggende musikkteori. Det er ingen øvre aldersgrense på solosang.

Samspill
Vi prøver å få til et fellesprosjekt i løpet av elevene sin tid i kulturskolen. Det kan være at alle sangelevene settes sammen i et ensemble, med to- eller trestemmig musikk. I tillegg kan enkeltelever settes sammen i ulike ensemble.

Lærer
Jon Bjørnar Sandve er lærer på sang.

Læreplan for Sang