Tysvær kulturskole kan tilby undervisning på mange forskjellige instrument,
i tillegg til sang.

Alder når man begynner
Det vanlige er å begynne på et instrument når man går i 3. klasse, men med noen tilbud kan man starte tidligere, slik som fiolin og cello. Instrument som kirkeorgel  er tilbud fra 5. klasse. Mer informasjon om dette finner du under hver instrumentpresentasjon.

Spilletid
En vanlig spilletime er på 20 minutt per uke. Dersom man går på gruppe med to elever, vil gruppen samlet få minimum 30 minutt. Viderekomne elever kan etter avtale kunne få tilbud om mer tid.

Samspill
I Tysvær kulturskole satser vi mye på at elevene skal få et samspillstilbud. Vi har mange faste orkestre og ensembler, i tillegg til grupper som spiller sammen i kortere perioder. Det er svært lærerikt og utviklende for barn å lære seg å fungere i en sosial og musikalsk sammenheng. De må lytte til medmusikanter, følge en leder og tilpasse seg en funksjon i en gruppe. I tillegg har de det gøy i lag!

Øving
Øving er veldig viktig når man skal lære seg et instrument. Det er ikke tvil om at nivået man oppnår, henger sammen med hvor mye og hvor jevnlig man øver. Det viktigste talentet en elev kan ha, er talent for øving.

Foreldrenes rolle er kjempeviktig i denne sammenhengen. Det er omtrent ingen barn som klarer å huske at de skal øve hver dag – de trenger voksne ansvarspersoner til å minne dem på det. Det hjelper å lage faste rutiner rundt øvingstidspunkt – finn en fast tid  til hver dag og bestem at da skal det øves.

I starten trengs det ikke mange minutter hver dag. Så må dette utvides sakte mens eleven blir eldre og leksene mer omfattende. Uansett er det bedre å øve litt hver dag, enn å ta et skippertak rett før man skal på time.

Konserter og andre arrangement
Å trene seg på å opptre er en viktig del av opplæringen. I kulturskolen har vi normalt elevkonserter som avslutning av hvert semester. Det vil også dukke opp småkonserter og andre arrangement som elevene kan delta på, alt fra små kakekonserter med bare familie til skolekonserter, kirkekonserter og kommunale tilstelninger. Ingen elever kan reservere seg mot å opptre, men det er lærerens ansvar å sørge for at eleven møter passelig store utfordringer på dette området.

Om å velge instrument
På denne siden har vi presentert de ulike tilbudene kulturskolen har. Her finner du mer informasjon om de enkelte instrumentene. Hvis du lurer på noe, er det bare å ta kontakt med kulturskolekontoret.