Å spille klarinett i Tysvær kulturskole
Å spille klarinett er morsomt, både for store og små. Instrumentet er berømt for sin varme og vakre klang. Opplæringen skjer fra 3.klasse i Tysvær kulturskole.

Klarinett er et unnværlig instrument i mange ulike ensembler; Symfoniorkester, skolekorps (janitsjar), storband mm. Instrumentet klarinett er mest brukt innen stilarter som klassisk og jazz/blues.

Instrument
Klarinetten er et treblåsinstrument, og lages av et spesielt treslag, Grenadil. Billigere modeller lages også av materialer som kompositt eller plast. Lyden dannes av et enkelt rørblad, populært kalt «flis», som vibrerer når man blåser. Det finnes mange ulike typer klarinetter, det er en hel familie av instrumenter i ulike stemminger. Normalt skjer opplæringen på Bb klarinett.

Det er mulighet for å leie klarinett i kulturskolen. Ved ønske om kjøp av egen klarinett, kan det være lurt å rådføre seg med læreren for å få et godt instrument. Normalt kjøper de fleste eget instrument etter 2-3 år. Instrumentet er relativt rimelig.

Samspill
Generelt er samspill obligatorisk for elever på treblåsinstrument. I samspill lærer vi av hverandre, får idéer fra lærerne og de andre medelevene. Vi oppdager hva det vil si virkelig å lytte, spiller vekselspill, samspill rytmisk og musikalsk – og søke å spille så reint og samstemt som mulig. Målet er å være levende i musikken og framførelsen. Læring er gøy og det er alltid spennende å se hvilke resultater vi kan få til sammen, med felles innsats.

Det finnes ikke noe eget ensemble for klarinettene, men mulighet for innpass i noen av orkestrene som Kulturskoleorkesteret og Haugaland ungdomssdymfoniorkester (HUSO).

Klarinett elevene vil få mulighet til å øve med piano akkompagnement.

Lærebøker
Hver elev vil få en egen klarinettskole som danner grunnlaget for note- og rytmelæring. Midt i blinken 1,2 og 3, er eksempel på slike lærebøker. Klassiske stykker er viktig del av undervisningen etter hvert.

Skala, oppvarming, blåseteknikk, posisjon, etydespill og duetter er obligatorisk. Artikulasjon er også en obligatorisk del av saksofonopplæringen.

Musikkteori går hånd i hånd med utøvelse på instrumentet

Lærer
Lærer som underviser på klarinett er Daniel Dossev.

Læreplan for Klarinett