Å spille kirkeorgel i Tysvær kulturskole
Elever i Tysvær kulturskole kan få opplæring på kirkeorgel fra 5. klasse. Det er ingen øvre aldersgrense og ingen forkunnskaper er nødvendige. Opplæringen gis med utgangspunkt i et klassisk repertoar. Lærestoffet tar sikte på at eleven skal kunne delta i gudstjenester og akkompagnere allsang i ulike sammenhenger. Derfor vil også besifring og akkordspill være tema på alle nivå.

Instrument
Det finnes digitale kirkeorgler med fullt pedalsett for hjemmebruk, men disse er kostbare. Det normale er at elevene skaffer seg tilgang til øvingsorgel i en kirke. Eldre elektroniske orgel med korte pedalsett (1 oktav) er ikke gode nok. Før elevene blir lange nok i beina, kan de likevel øve på piano.

Samspill
Vi prøver å få til enkelte samspill mellom orgelelevene og andre elever i løpet av kulturskoletiden. Samspill kan skje i tilknytning til opptredener på gudstjenester eller andre arrangement.

Lærebøker
Det vil normalt brukes en lærebok på nybegynnerstadiet og en annen lærebok etter at notene er innlært. Dette sikrer en passe progresjon og at nødvendig kunnskap til teori og noter kommer til rett tid.

Lærer
Lærer som underviser på kirkeorgel er Stein Johannes Kolnes.

Fagplan for kirkeorgel