Å spille gitar i Tysvær kulturskole
Gitar er et instrument for alle som liker musikk og som kan brukes til de fleste genre; klassisk, viser, rock, blues, country, jazz, pop, heavy metal og mye meir.

Man kan starte på gitar fra 3. klasse. De to første årene er det grunnopplæring på akustisk gitar. Så kan man evt. gå over på elgitar eller stålstrengsgitar. Grunnlaget man får på akustisk gitar, er direkte overførbart til elgitar og stålstrengsgitar.

Instrument
Det er ikke mulig å leie gitar i Tysvær kulturskole. Ved kjøp av egen gitar (elgitar), kan det være lurt å rådføre seg med gitarlæreren for å få et godt instrument. Dette gjelder spesielt nybegynnere.

Samspill
Vi prøver å få til enkelte samspill mellom gitarelevene og også sammen med andre elever i kulturskolen. Samspill skjer i forbindelse med spilletimen, eller at man gjør avtaler om andre tider / ekstraøvelser.

Lærebøker
Det vil normalt brukes en lærebok på nybegynnere og på mellomstadiet. Dette sikrer en god progresjon og nødvendig kunnskap til noter og teori. De mest populære gitarbøkene er: Hei Gitar 1 og 2, Gitarboka ( B.Schandy), Elgitarboka (B.Schandy).

Lærere
Lærere som underviser på gitar er Steinar Raaen og Tien Dinh (vikar).

Læreplan for gitar