Å spille fiolin eller cello i Tysvær kulturskole
Fiolin og cello er strykeinstrumenter. De kan brukes i omtrent alle musikkgenre, og har svært mange muligheter til varierte lyder, klanger og uttrykk.

Strykeinstrument kan man få i små størrelser og derfor kan man begynne tidlig på disse instrumentene. Det er vanlig å starte i 1. – 4. klasse.

Instrument
Når man begynner på et strykeinstrument i kulturskolen, kan man velge om man vil kjøpe instrumentet selv, eller leie hos oss. De fleste velger det siste, fordi barn trenger instrumnter tilpasset sin egen størrelse. Fiolinen eller celloen må derfor byttes ut med 1- 2 års mellomrom.

Fiolinen ligger i en fiolinkasse. I denne følger det også med bue, harpiks og skulderstøtte. Celloen har et polstret trekk med bue, harpiks og cellokloss. Dette er standarden på det som eleven leier av kulturskolen.

Samspill
Fiolin og cello låter flott alene, og enda bedre sammen med andre. I stor grad brukes strykeinstrumentene i ensembler og orkestre, og i Tysvær blir samspill prioritert fra første år. Samspill er obligatorisk for elevene, så lenge det finnes grupper som passer.

Vi har 4 samspillsnivåer for strykere:
Attekattenoa - for dem som akkurat har startet å spille
Attacca – som regel fra 2. spilleår
Kulturskoleorkesteret (KORK) – som regel fra 3. eller 4. spilleår
HUSO – fra ca. ungdomsskolenivå eller når eleven har nådd et tilfredsstillende nivå

Samspillsøvingene utvikler seg fra å inneholde mye lekpregede treningssituasjoner i Attekattenoa, til standard orkesterøvinger i KORK.

Lærebøker
Undervisningsstoffet vi bruker blir som regel utviklet, arrangert og redigert av lærerne selv. Innholdet endres fra elevkull til elevkull, og tilpasses også den enkeltes behov.

Lærere
Lærere som underviser på strykeinstrumenter er Orlaug Evensen og Sindre Lyslo på fiolin, og Liv Gismervik på cello.

Læreplan for fiolin

Læreplan for cello

 Vedtekter for kulturskoleorkesteret i Tysvær