Energi- og klimaplan:

Tysvær kommune vedtok i 2011 en kommunedelplan for energi- og klima.

Energiportalen:

Tysvær kommune tilbyr nå Energiportalen gratis til sine innbyggjerar.

I energiportalen kan ein leite opp sin bustad og sjå kor mykje energi som er forventa å bruke, og kor mykje energi ein kan spare ved diverse tiltak.

Energiportalen er ein naturlig stad å starte, anten om du planlegg oppussing, ønskjer en lågare straumrekning, eller om du ønskjer å auke komforten - og samtidig bidra til et betre miljø.

Gå inn på Energiportalen:

  1. Tast inn adresse og finn din bustad.
  2. Legg til informasjon om husstanden og sjå estimat.
  3. Prøv ulike tiltak og sjå kor mykje du kan spare
  4. Finn lokale leverandørar.

Enova tilbyr støtte til energibesparande tiltak. Sjå nettsida til Enova  for meir informasjon. Både næring og private kan søkje om tilskot.

Flom og skred:

På nettsida www.varsom.no kan ein sjå varsel om flom og jordskred. Varsom.no er ei teneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.