Hushaldningsavfall:

Det interkommunale selskapet Haugaland Interkommunale Miljøverk har ansvaret for innsamling av hushaldningsavfall i Tysvær kommune.
Du finn meir informasjon på HIM sine nettsider.

Trenger du nye plastretursekkar knytter du en pose på papirbeholderen.
Trenger du nye bioposer knytter du en pose på matavfallsbeholderen.

Renovatør vil då levere ein rull med sekkar ved neste henting.

Informasjon om sortering finn ein på www.sortere.no

 

Avfallsplan i havner:

Alle havner er gjennom forurensningsforskriften kap 20 pålagt å ha en avfallsplan. Kystkommuner har fått et spesielt ansvar for å utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall i fra fritidsbåter. Fylkesmannen godkjente felles avfallsplan for småbåthavner i Tysvær kommune den 07.11.2019. Planen kan ein lese her.

 

Ulovlege avfallsplassar:

Forsøpling og ulovlege fyllingar kan føre til forureining av miljøet. Avfall skal leverast til godkjent avfallsmottak. Tysvær kommune forvaltar lovverk/regelverk og kan iverksetta tiltak som pålegg om opprydding, tvangsmulkt og melding til politiet.

 

Lovverk: