Meld en feil er en tjeneste for å melde inn feil og mangler på kommunale veier, samt vannmålere.

Meld en feil er en tjeneste som gjør det lettere å melde inn feil og mangler på de kommunale veiene.

Er du usikker på om veien er kommunal, kan du sjekke det på: oversikt over kommunale veier i Tysvær kommune

>> Meld en feil og manglar på kommunale vegar

Vakttelefoner ved akutte henvendelser:

Vatn og avløp: 950 92 219 (24 timers vakttelefon)
Veg: 950 92 777 (kun operativ i perioden for vinterberedskap 15.11 – 15.03)

For Fylkes- og Europaveg er det Mesta som har ansvaret og har vakttelefon 05200.

Ved vannlekkasje, vannavstengning og andre viktige meldinger til innbyggere, bruker vi Varsling 24 og varsler ved bruk av SMS, e-post og talemelding.