Barnehage og skule

Søknad om barnehageplass

Søknad om SFO-plass

Plan, bygg og eigedom

Arbeids-/graveløyve offentleg veg og grunn

Avkøyrsle frå offentleg veg - søknad

Piper - Fritaksmelding

(skjemaene er midlertidig ute av drift pga. nytt sak-/arkivsystem)

Kultur og fritid

Tysvær kulturskole - opptak

Investeringstilskott til allment kulturarbeid (søknadsfrist 1. april)

Driftstilskott til allment kulturarbeid (søknadsfrist 1. april)

Natur og næring

pdf Søknad om bevilling til salg av alkohol (773 KB)

pdf Søknad om skjenkebevilling (fast løyve) (782 KB)

pdf Søknad om skjenkebevilling (enkelt anledning) (188 KB)

(Innlevering omsetningsoppgave for alkohol)

Bustøtte og sosiale tenester

Bustøtte

Startlån