Barnehage og skule

Søknad om barnehageplass

Søknad om SFO-plass

Plan, bygg og eigedom

Arbeids-/graveløyve offentleg veg og grunn

Avkøyrsle frå offentleg veg - søknad

Piper - Fritaksmelding

(skjemaene er midlertidig ute av drift pga. nytt sak-/arkivsystem)

Kultur og fritid

Tysvær kulturskole - opptak

Investeringstilskott til allment kulturarbeid (søknadsfrist 1. april)

Driftstilskott til allment kulturarbeid (søknadsfrist 1. april)

Natur og næring

pdf Søknad om bevilling til salg av alkohol

pdf Søknad om skjenkebevilling (fast løyve)

pdf Søknad om skjenkebevilling (enkelt anledning)

pdf Søknad om ambulerende skjenkebevilling

pdf Søknad om serveringsbevilling

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Bustøtte og sosiale tenester

Bustøtte

Startlån