Barnehage og skule

Søknad om barnehageplass

Søknad om SFO-plass

Plan, bygg og eigedom

Arbeids-/graveløyve offentleg veg og grunn

Avkøyrsle frå offentleg veg - søknad

Piper - Fritaksmelding

Kultur og fritid

Tysvær kulturskole - opptak

Investeringstilskott til allment kulturarbeid (søknadsfrist 1. april)

Driftstilskott til allment kulturarbeid (søknadsfrist 1. april)

Natur og næring

Salsløyve for alkohol (fast løyve)

Servernings- og eller skjenkebevilling (fast løyve)

Ambulerande / enkelt anledning skjenkeløyve

Innlevering omsetningsoppgave for alkohol

Bustøtte og sosiale tenester

Bustøtte

Startlån