Meld en feil er en tjeneste som gjør det lettere å melde inn feil og mangler på vannmåler i Tysvær kommune.

>> Meld om feil/mangler på vannmåler

Innsendte feil- og mangelmeldinger blir gått gjennom ca. én gang i uken.

Om det er noe som haster tar man kontakt med Servicetorget på tlf. 52 75 70 00.