Meld en feil er en tjeneste som gjør det lettere å melde inn feil og mangler på og ved de kommunale vegene.

Er du usikker på om vegen er kommunal, kan du sjekke det på: oversikt over kommunale veger i Tysvær kommune

>> Meld en feil/mangler på og ved kommunale veger

Innsendte feil- og mangelmeldinger blir gått gjennom ca. én gang i uken.

Om det er noe som haster tar man kontakt med Servicetorget på tlf. 52 75 70 00.


Vakttelefon for veg: 950 92 777

(kun operativ i perioden for vinterberedskap 15.11 – 15.03)

For Fylkes- og Europaveg er det Mesta som har ansvaret og har vakttelefon 05200

 

Ved vannlekkasje, vannavstengning og andre viktige meldinger til innbyggere, bruker vi Varsling 24 og varsler ved bruk av SMS, e-post og talemelding.