Tomtenr

Gbnr

Tomtestørrelse areal m2

Gjeldande tomteprisar

44

188/44

1023

578.345,-

45

188/45

1122

619.030,-

46

188/46

1001

525.815,-

47

188/47

1076

554.355,-

48

188/48

1005

505.730,-

50

188/50

795

470.555,-

51

188/51

826

529.060,-

52

188/52

847

540.415,-

54

188/54

836

555.067,-

56

188/56

813

521.695,-

57

188/57

811

582.748,-

59

188/59

1095

695.121,-

60

188/60

1021

634.506,-

62

188/62

1050

753.188,-

65

188/65

934

649.260,-

I tillegg kjem gebyr for oppmåling, tinglysing og dokumentavgift til staten. Marknadsprisen på tomta er vurdert pr februar 2014.