Tomtenr

Gbnr

Tomtestørrelse areal m2

Gjeldande tomteprisar

8

166/87

1059

400.000,-

15

166/118

909

320.000,-

17

166/120

1030

375.000,-

18

166/121

961

320.000,-

I tillegg kjem gebyr for oppmåling, tinglysing og dokumentavgift til staten. Marknadsprisen på tomta er vurdert pr februar 2014 og i jan 2017.