Tomtenr

Gbnr

Tomtestørrelse areal m2

Gjeldande tomteprisar

  2

25/103

1098

555.000,-

  5

25/110

1062

540.000,-

  7

25/106

972

505.000,-

I tillegg kjem gebyr for oppmåling, tinglysing og dokumentavgift til staten. Marknadsprisen på tomta er vurdert pr januar 2016/2017.