Kommunen deler ut gjerdeklyvarar etter søknad. I søknaden må det gå fram kvifor ein treng gjerdeklyvar og kor den/dei er tenkt plassert.

Frå 2020 går dagens ordning med gjerdeklyvarar ut. Tilskotet frå gjerdeklyvarordninga blir overført til SMIL-ordninga. Frå 2020 må ein derfor søkja om tilskot til gjerdeklyvarar gjennom SMIL-ordninga.

Kart kan ein hente på http://gardskart.skogoglandskap.no/ 

Søknadsskjema finn du her