Tysvær kommune gir fellingspremie for felling av rev og mink.

For voksen rev er premien 150 kr.  

For revunge (opp til 6 mnd) er premien på 75 kr.

For mink er premien 150 kr.

I tillegg til at kommunen gir premie for felt rev gir Tysvær Sau og Geitavlslag en premie. Den ligger høyere enn kommunens. Ved årets slutt sender ansvarlig inn en samleliste over all rev som er felt til Sau og Geit. De betaler så ut premie basert på kommunens liste.

Det er bare rev som er felt innafor Tysvær kommune sine grenser som får premie.

Mink får kun premie fra kommunen. Også den tatt innafor kommunens grenser.

For å få utbetalt rovviltpremie fra Tysvær kommune må vedkommende møte opp i Servicetorget. Ansvarlig kommer så ned og klipper klør av reven. Mink skal også vises. I tillegg må det tas personalia av vedkommende som leverer inn rev og mink. Navn, adresse, hvor reven er felt, kontonummer og antall rev og mink.

Skjemaene sendes fortløpende til kommunekassa. Husk å ta kopi for egen arkivering.