Autorisasjonsbevis for plantevernmiddel

Alle som vil kjøpa eller bruka plantevernmiddel i yrkessamanheng må ha eit gyldig autorisasjonsbevis. Autorisasjonen gjeld for 10 år frå avlagt prøve.

Dei som kjøper eller bruker plantevernmiddel har sjølv ansvar for å ha gyldig bevis samt å følga anna regelverk for bruk av plantevernmiddel.

Kommunen kan utsteda autorisasjonsbevis for plantevernmiddel etter bestått eksamen. For å få utstedt autorisasjonsbevis for plantevernmiddel må ein kunne dokumentera yrkesrelatert behov for kjøp og bruk av plantevernmiddel.

Ta kontakt med kommunen for informasjon om kurs og utferding av bevis.

Les meir på: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/