I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det herved at det blir igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for S1 og S1a – PlanID 202006.

Planområdet omfatter gards- og bruksnummer 72/91 og 72/131 i Aksdal sentum og er regulert til sentrumsformål S1 og S1a i områdeplan for Aksdal. Varslet området omfatter også omkringliggende infrastruktur, og endelig planområde kan bli mindre enn det som nå varsles.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av sentrumsområdet med boliger, forretninger og kontor. S1 og S1a blir sett på som viktige sentrumsområder i den langsiktige utviklingen av Aksdal. En sentral del av planarbeidet går ut på å vurdere sammenhenger internt i området, men minst like viktig også samlet for hele tettstedet. Dette innebærer vurderinger av hvordan S1 og S1a forholder seg til naboområdene, hvordan tilkomsten skal være, hva bebyggelsen og gangakser skal peke mot mm. Vurderinger av planområdet satt inn i et større perspektiv blir sentrale i planprosessen.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2.

Offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere vil få eget brev om planarbeidet.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet må sendes skriftlig til:

Tysvær kommune
Resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 Aksdal

eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Merk med 20/21348

Frist for å sende inn merknader er: 15.02.2021

Vedlegg:

- Planområdet med områdeplan

- Planområdet 

- Planinitativ og referat fra oppstartsmøte

 

planomraade aksdal s1 s1a