Mowi Norway South AS søker om tillatelse til anleggsendring ved oppdrettslokalitet nr. 40037 ved Smedholmen i Nedstrandsfjorden.

Det er gitt tillatelse til etablering av oppdrettslokaliteten i vedtak av 07.02.2019 av Rogaland fylkeskommune. Det søkes nå om å utvide anlegget fra 2 stk rammer på 100 x 100 meter plassert ved siden av hverandre, til et oppsett hvor hver rekke blir forlenget med et rammebur slik at det blir to rekker på 100 x 300 meter, samt at avstanden mellom rekkene økes fra 70 til 200 meter. Søknaden er begrunnet med at det er ønskelig med færre fisk per merd, samt å ha en ledig merd for behandling av lakselus. Det søkes ikke om økt produksjon (MTB) på lokaliteten.

Anlegget skal etableres innenfor område som hovedsakelig er vist som kombinert formål i sjø FFA (Friluftsliv, Ferdsel, og Akvakultur) i kommuneplanen.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger, og skal derfor vurderes etter § 8 i samme forskrift. Rogaland fylkeskommune er kommet til at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter akvakulturloven. Dersom berørte parter mener at tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden ber en om å få tilbakemelding om det.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Eventuelle merknader kan også sendes til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal eller e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 09.04.2020 . Merkes saksnr 2014/1281.

Dokumenter i saken:

Kommunal høring - Mowi Norway South - Søknad om tillatelse til anleggsendring lokalitetsnr 40037

Anleggendring Smedholmen - Vedleggsbrev

Fortøyningspunkter Smedholmen

Oversikt fortøyninger med punkter

Sjøkart 1:5000 dagens godkjente ytterpunkter

Sjøkart

Smedholmen oversikt fortøyninger

Tysvær kommune areaplan Smedholmen