Detaljreguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg i Espevik - gnr./bnr. 134/1 og 136/1 - planId 201901, til offentlig ettersyn

Det er nå utarbeidet en reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg i Espevik. Teknisk utvalg har i møte den 21.11.2019 vedtatt framlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10, på vilkår av at det blir gjennomført ytterligere utredning om fiske og naturmangfold i sjø i konsekvensutredningen. Teknisk utvalg ga rådmannen myndighet til å vurdere revidert planforslag og legge dette ut til offentlig ettersyn.

Rådmannen har vurdert at tilleggsutredningene i konsekvensutredningen til planen er tilstrekkelig utredet, og i tråd med vilkåret gitt av teknisk utvalg. Det er med bakgrunn i dette gjennomført endringer i kapittel 5.8 og 5.9.2 i tillegg til et nytt kapittel 5.9.3.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende aktivitet (bygg, installasjoner og infrastruktur) for energieffektive driftsløsninger og utnyttelse av biprodukter som ressurser i tilstøtende produksjonslinjer.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Eventuelle merknader til reguleringsplanen kan også sendes skriftlig til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb 94, 5575 Aksdal, eller på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

(merk merknader med 2018/2890)

Frist for å sende inn merknader er den 03.02.2020.

Vedlegg i saken:

 

Den 12. desember 2019 avholdes åpent informasjonsmøte for mer informasjon se: https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/informasjonsmote