Kommuneplanutvalget vedtok i møte 26.03.2019 å legge områdereguleringsplan for Stranda ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Formål med planarbeidet er at områdereguleringsplanen skal bidra til arealavklaringer og peke på løsninger for enkelttiltak og fellesområder. Planarbeidet vil ta opp i seg stedsutviklingsgrep og arealbruk slik det er vist i kommuneplan 2015 og i eksisterende reguleringsplaner. Det vil i tillegg bli vurdert om det er behov for justeringer og utvidelser av eksisterende og nye utbyggingsområder.

Høringsdokumentene ligger tilgjengelig som vedlegg nederst i saken.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >>

Innspill og merknader kan også sendes skriftlig til Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Postboks 94, 5575 Aksdal (merk merknader med 2019/643) eller på e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Frist for innsending av merknader er den 01.06.2019

Spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan rettes til plansjef John-Fredrik Rognsvaag på tlf. 93216685 eller til arealplanlegger Thorstein Holtskog på tlf. 52757234/99041645.

Vedlegg:

Planbeskrivelse

Plankart

ROS-analyse

Saksframlegg

Skredfarevurdering