HØRING: FORSLAG TIL NY BESTEMMELSE FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Kommunestyret i Tysvær har i møte 18.06.2019, sak 43/19 vedtatt å legge forslag til nybestemmelse til kommuneplanens arealdel ut på høring, jfr. plan og bygningsloven § 11-12 til11-15.

Forslaget gjelder en innføring av frikjøpsordning for parkering i Aksdal og er som følger:

1. «Tysvær kommune kan i Aksdal samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egengrunn eller på fellesareal, blir innbetalt et beløp for hver manglende plass tilkommunen eller private for bygging av parkeringsanlegg.

2. Kommunestyret fastsetter i egen sak frikjøpsbeløpets størrelse.»

Høringsdokumentene ligger tilgjengelig som vedlegg nederst i saken.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Eventuelle merknader kan også sendes skriftlig til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal. Merk merknader med 2015/1873. Du kan også sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 08.09.2019.

Spørsmål til bestemmelsen kan rettes til plansjef John-Fredrik Rognsvaag på tlf. 932 16 685 eller arealplanlegger Thorstein Holtskog på tlf. 52 75 72 34 / 990 41 645.

Vedlegg:

Særutskrift

Parkeringsstrategi