Kunngjøring av planendring - Svartevågen - Detaljregulering

Kommunalsjef teknisk har vedtatt endring av reguleringsplan for Svartevågen med planID 201601 i delegasjonssak 303/20. Vedtaket er gjort i samsvar med pbl. § 12-14, og følger vedlagt dette brevet. Vedtaket er administrativt fattet etter gjeldende delegasjonsreglement.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven kap. VI. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket ble offentlig kunngjort.

Eventuell klage kan sendes skriftlig til:

Tysvær kommune
v/Forvaltning
Postboks 94
5575 AKSDAL

eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 20/1421)

Kommunen gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller kan utløses krav om erstatning eller innløsning jf. Plan- og bygningsloven kapittel 15. Eventuelle krav kan legges frem skriftlig for kommunen ved rådmannen innen 3 år. Frist for å gjøre krav om innløsning blir satt fra kunngjøringsdato.

Vedlegg:

Oppdaterte reguleringsbestemmelser

Vedtak om endring