Kunngjøring av planendring - Fløyte Hyttefelt på Hetland del av Gnr. 2 bnr. 4 mfl. 

Kommunalsjef teknisk har vedtatt endring av reguleringsplan for Fløyte hyttefelt med planID 201413 i delegasjonssak 273/20. Vedtaket er gjort i samsvar med pbl. § 12-14, se vedlegg nederst i artikkelen. Vedtaket er administrativt fattet etter gjeldende delegasjonsreglement.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven kap. VI. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket ble offentlig kunngjort.

Eventuell klage kan sendes skriftlig til:

Tysvær kommune
v/Forvaltning
Postboks 94
5575 AKSDAL

eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 20/1241)

Kommunen ønsker også å gjøre oppmerksom på at det i noen tilfeller kan utløses krav om erstatning eller innløsning jf. Plan- og bygningsloven kapittel 15. Eventuelle krav kan legges frem skriftlig for kommunen ved rådmannen innen 3 år. Frist for å gjøre krav om innløsning blir satt fra kunngjøringsdato.

Vedlegg:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Vedtak om endring

 

Plankart floyte